Trạm 220 KV Rạch Giá

Công trình: Trạm biến áp 220 KV Rạch Giá

Năm thực hiện: 2015

Đơn vị: Công Ty Truyền Tải Điện 4.

Phạm vi cung cấp: VTTB và máy biến áp cho trạm 220KV

Bài viết cũ hơn: