Trạm 110 KV Vĩnh Thạnh - Cần Thơ

Công trình: Trạm biến áp 110 KV Vĩnh Thạnh - Cần Thơ

Năm thực hiện: 2015

Đơn vị: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam (SPC).

Phạm vi cung cấp: Máy biến áp 40 MVA/ ABB và VTTB trạm

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn: