Recloser

Vào tháng 08 năm 2014 vừa qua, Công ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn (SEE) đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng để trở thành nhà phân phối chính thức của sản phẩm Recloser cho thương hiệu Schneider.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm xin vui lòng download catolog chi tiết về sản phẩm.

Một số hình ảnh của sản phẩm:

 

Giấy chứng nhận đại lý phân phối cho sản phẩm Recloser cho Schneider

Hình ảnh sản phẩm Recloser dòng U&W và dòng N

Sản phẩm Recloser dòng U&W

Sản phẩm Recloser dòng N