Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

- Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

- Năm thực hiện: 2004

- Đơn vị: CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIỆN 2

- Phạm vi cung cấp: cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 500KV Tân Định bao gồm: giá đỡ, chân dàn thiết bị cao thế máy cắt DS, Bu Lông Móng các loại.

Bài viết mới hơn

 • Mua sắm trụ điện bê tông ly tâm

  Mua sắm trụ điện bê tông ly tâm

  - Công trình: Mua sắm trụ điện bê tông ly tâm (9.015 đơn vị các loại) - Năm thực hiện: 2009-2010                                                                            
 • Mua vật tư & thiết bị điện năm 2009

  Mua vật tư & thiết bị điện năm 2009

  -Tên công trình: Mua sắm 2009: dây cáp trung thế, đà, sứ, tụ bù ngoài trời, phụ kiện cáp ABC, phụ kiện lưới điện trung thế các loại - Năm thực hiện: 2009                                                                                          
 • Thuỷ điện H'MUN

  Thuỷ điện H'MUN

  - Công trình: Trạm biến áp 110kV Thuỷ Điện H'MUN. - Năm thực hiện: 2011                                                                                      
 • Trạm biến áp 110kV VSIP2

  Trạm biến áp 110kV VSIP2

  - Công trình: Trạm biến áp 110kV VSIP2.                                                  

Bài viết cũ hơn:

 • Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng                                
 • Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai.                           
 • Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà - Năm thực hiện: 2010                                                                                    
 • Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

  Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM. - Năm thực hiện: 2010                                                                                    
 • Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh

  Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh

  - Công trình: Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh.