Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

- Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

- Năm thực hiện: 2003

- Đơn vị: CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIỆN 2

- Phạm vi cung cấp: cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 500KV Đà Nẵngbao gồm  máy cắt , dao cách ly , biến điện áp , phụ kiện đấu nối; dịch vụ  thiết kế , giám sát lắp đặt thiết bị trong trạm

 

Bài viết mới hơn

 • Mua sắm trụ điện bê tông ly tâm

  Mua sắm trụ điện bê tông ly tâm

  - Công trình: Mua sắm trụ điện bê tông ly tâm (9.015 đơn vị các loại) - Năm thực hiện: 2009-2010                                                                            
 • Mua vật tư & thiết bị điện năm 2009

  Mua vật tư & thiết bị điện năm 2009

  -Tên công trình: Mua sắm 2009: dây cáp trung thế, đà, sứ, tụ bù ngoài trời, phụ kiện cáp ABC, phụ kiện lưới điện trung thế các loại - Năm thực hiện: 2009                                                                                          
 • Thuỷ điện H'MUN

  Thuỷ điện H'MUN

  - Công trình: Trạm biến áp 110kV Thuỷ Điện H'MUN. - Năm thực hiện: 2011                                                                                      
 • Trạm biến áp 110kV VSIP2

  Trạm biến áp 110kV VSIP2

  - Công trình: Trạm biến áp 110kV VSIP2.                                                  
 • Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

  Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Tân Định                                

Bài viết cũ hơn:

 • Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai.                           
 • Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà - Năm thực hiện: 2010                                                                                    
 • Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

  Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM. - Năm thực hiện: 2010                                                                                    
 • Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh

  Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh

  - Công trình: Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh.                      
 • Công trình dự án trạm 220V Mai Động

  Công trình dự án trạm 220V Mai Động

  - Công trình: Công trình dự án trạm 220V Mai Động.