Công trình dự án trạm 220V Mai Động

- Công trình: Công trình dự án trạm 220V Mai Động

- Năm thực hiện: 2007

- Đơn vị: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

- Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ cho trạm 220kV Mai Động bao gồm Dao cách ly, chống sét van, tủ hợp bộ 24kV và 35kV, vật tư đấu nối thanh cái, giá đỡ thiết bị, hệ thống cáp điều khiển và kiểm tra, hộp đầu cáp….

Bài viết mới hơn

 • Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng                                
 • Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai.                           
 • Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà - Năm thực hiện: 2010                                                                                    
 • Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

  Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM. - Năm thực hiện: 2010                                                                                    
 • Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh

  Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh

  - Công trình: Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh.                      

Bài viết cũ hơn: