Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh

- Công trình: Công trình dự án trạm 220kV Cao Lãnh

- Năm thực hiện: 2010

- Đơn vị: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

- Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho DA: Tăng cường công suất TBA 220kV Cao Lãnh bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van, sứ đỡ, tủ trung thế, giàn giá đỡ, kẹp cực và các phụ kiền kèm theo...

Bài viết mới hơn

 • Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

  Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Tân Định                                
 • Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng                                
 • Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai.                           
 • Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà - Năm thực hiện: 2010                                                                                    
 • Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

  Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM. - Năm thực hiện: 2010                                                                                    

Bài viết cũ hơn: