Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

- Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Thanh Đa TP.HCM

- Năm thực hiện: 2010

- Đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TP.HCM - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

- Phạm vi cung cấp: Cung cấp VTTB điện, bao gồm: tủ trung thế, chống sét van, thiết bị RTU, hệ thống SCADA, tủ bảo vệ, đầu cáp, cáp điều khiển, các phụ kiện kèm theo thuộc Dự án TBA 110KV Thanh Đa…

 

Bài viết mới hơn

 • Trạm biến áp 110kV VSIP2

  Trạm biến áp 110kV VSIP2

  - Công trình: Trạm biến áp 110kV VSIP2.                                                  
 • Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

  Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Tân Định                                
 • Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng                                
 • Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai.                           
 • Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà - Năm thực hiện: 2010                                                                                    

Bài viết cũ hơn: