Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

Tên công trình: Công trình dự án trạm 110kV Ninh Thuỷ - Khánh Hoà

Năm thực hiện: 2010

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị 110KV trạm Ninh Thủy , bao gồm: máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van, sứ đỡ, tủ trung thế, chuỗi cách điện, cách điện thủy tinh, giá đợ, kẹp cực thiết bị,  cáp ngầm, phụ kiện…

Bài viết mới hơn

 • Thuỷ điện H'MUN

  Thuỷ điện H'MUN

  - Công trình: Trạm biến áp 110kV Thuỷ Điện H'MUN. - Năm thực hiện: 2011                                                                                      
 • Trạm biến áp 110kV VSIP2

  Trạm biến áp 110kV VSIP2

  - Công trình: Trạm biến áp 110kV VSIP2.                                                  
 • Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

  Công trình dự án trạm 500kV Tân Định

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Tân Định                                
 • Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng

  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Đà Nẵng                                
 • Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai

  - Công trình: Công trình dự án trạm 110kV Tân Mai.                           

Bài viết cũ hơn: