Dự án tiêu biểu

 • Mua sắm trụ điện bê tông ly tâm
  - Công trình: Mua sắm trụ điện bê tông ly tâm (9.015 đơn vị các loại) - Năm thực hiện: 2009-2010                                                                            
 • Mua vật tư & thiết bị điện năm 2009
  -Tên công trình: Mua sắm 2009: dây cáp trung thế, đà, sứ, tụ bù ngoài trời, phụ kiện cáp ABC, phụ kiện lưới điện trung thế các loại - Năm thực hiện: 2009                                                                                          
 • Thuỷ điện H'MUN
  - Công trình: Trạm biến áp 110kV Thuỷ Điện H'MUN. - Năm thực hiện: 2011                                                                                      
 • Trạm biến áp 110kV VSIP2
  - Công trình: Trạm biến áp 110kV VSIP2.                                                  
 • Công trình dự án trạm 500kV Tân Định
  - Công trình: Công trình dự án trạm 500kV Tân Định                                

Trang 1 2 3