Trạm Biến Áp 110kV Tân An

Công trình: Trạm biến áp 110kV Tân An

Năm thực hiện: 2012

Đơn vị: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam.

Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV, kết cấu giá đỡ, kẹp cực thiết bị.

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn:

 • Trạm Biến Áp 110kV Mộc Hóa

  Trạm Biến Áp 110kV Mộc Hóa

  Công trình: Trạm biến áp 110kV Mộc Hóa tỉnh Long An Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị
 • Trạm biến áp 220KV Trà Vinh

  Trạm biến áp 220KV Trà Vinh

  Công trình: Trạm biến áp 220KV Trà Vinh Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TOSHIBA - Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. Phạm vi cung cấp: Tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống SAS.  
 • Trạm biến áp 110KV Chợ Mới

  Trạm biến áp 110KV Chợ Mới

  Công trình: Trạm biến áp 110KV Chợ Mới tỉnh An Giang Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV, Tủ điều khiển, bảo vệ, Tủ đấu dây ngòai trời, Tủ AC, DC, Giàn Ắc quy
 • Công trình Trạm biến áp 110KV KCN Hòa Phú

  Công trình Trạm biến áp 110KV KCN Hòa Phú

    Công trình: Trạm biến áp 110KV KCN Hòa Phú Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV,  
 • Trạm Biến áp 110KV KCN Hàm Kiệm

  Trạm Biến áp 110KV KCN Hàm Kiệm

  Công trình: Trạm Biến áp 110KV KCN Hàm Kiệm Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV,