Công trình Trạm biến áp 110KV KCN Hòa Phú

Công trình: Trạm biến áp 110KV KCN Hòa Phú

Năm thực hiện: 2012

Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV, Tủ điều khiển, bảo vệ, Tủ đấu dây ngòai trời, Tủ AC, DC, Giàn Ắc quy, Tủ sạc, thiết bị đấu nối thanh cái, cáp điều khiển bảo vệ, kết cấu giá đỡ, dịch vụ giám sát lắp đặt, vật tư đấu nối đường dây (sứ, phụ kiện), hệ thống thông tin Scada và dịch vụ.

Bài viết mới hơn

 • Trạm biến áp 110kV Phú Quốc - Dự án trọng điểm quốc gia

  Trạm biến áp 110kV Phú Quốc - Dự án trọng điểm quốc gia

     
 • Trạm Biến Áp 110kV Tân An

  Trạm Biến Áp 110kV Tân An

  Công trình: Trạm biến áp 110kV Tân An Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV 
 • Trạm Biến Áp 110kV Mộc Hóa

  Trạm Biến Áp 110kV Mộc Hóa

  Công trình: Trạm biến áp 110kV Mộc Hóa tỉnh Long An Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị
 • Trạm biến áp 220KV Trà Vinh

  Trạm biến áp 220KV Trà Vinh

  Công trình: Trạm biến áp 220KV Trà Vinh Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TOSHIBA - Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. Phạm vi cung cấp: Tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống SAS.  
 • Trạm biến áp 110KV Chợ Mới

  Trạm biến áp 110KV Chợ Mới

  Công trình: Trạm biến áp 110KV Chợ Mới tỉnh An Giang Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV, Tủ điều khiển, bảo vệ, Tủ đấu dây ngòai trời, Tủ AC, DC, Giàn Ắc quy

Bài viết cũ hơn:

 • Trạm Biến áp 110KV KCN Hàm Kiệm

  Trạm Biến áp 110KV KCN Hàm Kiệm

  Công trình: Trạm Biến áp 110KV KCN Hàm Kiệm Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV,
 • Trạm biến áp 110kV Châu Thành - Tây Ninh

  Trạm biến áp 110kV Châu Thành - Tây Ninh

  Công trình: Trạm biến áp 110kV Châu Thành - Tây Ninh Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV, Tủ điều khiển, bảo vệ,  
 • Công Trình Thay 2 Máy Biến Áp Trạm Biên Hoà

  Công Trình Thay 2 Máy Biến Áp Trạm Biên Hoà

  Công trình: Trạm biến áp  Biên Hoà Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp và lắp đặt VTTB SCADA, hệ thống thông tin quang và phụ kiện
 • Công trình Trạm biến áp 110KV Bình Đại

  Công trình Trạm biến áp 110KV Bình Đại

  Công trình: Công trình Trạm biến áp 110KV Bình Đại Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV
 • Công trình trạm 110KV Cần Thơ

  Công trình trạm 110KV Cần Thơ

  Công trình: Công trình trạm 110KV Cần Thơ Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. - Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng,  Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV, Tủ điều khiển, bảo vệ,