Dự án mới

 • Trạm Biến áp 110KV KCN Hàm Kiệm
  Công trình: Trạm Biến áp 110KV KCN Hàm Kiệm Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV,
 • Trạm biến áp 110kV Châu Thành - Tây Ninh
  Công trình: Trạm biến áp 110kV Châu Thành - Tây Ninh Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV, Tủ điều khiển, bảo vệ,  
 • Công Trình Thay 2 Máy Biến Áp Trạm Biên Hoà
  Công trình: Trạm biến áp  Biên Hoà Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp và lắp đặt VTTB SCADA, hệ thống thông tin quang và phụ kiện
 • Công trình Trạm biến áp 110KV Bình Đại
  Công trình: Công trình Trạm biến áp 110KV Bình Đại Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng, Biến điện áp, Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV
 • Công trình trạm 110KV Cần Thơ
  Công trình: Công trình trạm 110KV Cần Thơ Năm thực hiện: 2012 Đơn vị: Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. - Phạm vi cung cấp: Cung cấp vật tư thiết bị cho trạm 110/22KV  bao gồm các thiết bị sau: Máy cắt, Dao cách ly, Chống sét van, Biến dòng,  Sứ đỡ trạm, Tủ trung thế 24kV, Tủ điều khiển, bảo vệ,